image

Odkazy

na stránky našich přátel nebo na to, co nás zaujalo ..

Nová norma ČSN 15780
stanovuje požadavky na posuzování čistoty VZT zařízení a čistící postupy. Zajistíme pro vás její naplnění včetně relevantní dokumentace.